En sida av Bollnäs pedagoger

Arkiv för kategorin ‘Utbildning/Konferens’

TeachMeet i Bollnäs 26/9

http://www.bollnas.se/index.php/kommunstyrelsefoervaltningen/kulturenheten/mediecentrum/pedagogik/17-ks-forvaltning/kulturenheten/mediecentrum/2101-teachmeet-xNu
Anmäl dig, berätta gärna lite kort om nåt du vill dela av dig med, IT anv.. Eller kom bara att lyssna..

SETT 17-18 april, Kistamässan

Har förmånen att få åka på SETT mässan i år också. Vi åker med IHT, genom det projekt vi varit med i runt mobilen som hjälpmedel/appar.
SETT är Skandinaviens största mässa och konferens inom området det innovativa och moderna lärandet.
SETT står för Scandinavian Educational Technology Transformation och handlar om att få skolans professionella medarbetare att känna inspiration, ökad nyfikenhet och kunskap kring hur det moderna lärandet kan utvecklas i just deras skolor med högre måluppfyllelse..
Till SETT 2012 kom ca 4500 personer från 3 länder och 193 kommuner.. Blir nog lika många i år.
Jag kommer att bl.a lyssna på; lär med surfplatta, IT i lärandet för elever med funktionsnedsättning, lärplattor i den tidiga läs- och skrivinlärningen, specialpedagogik med alternativa verktyg…
På mässan finns massor av utställare som också har miniseminarier… Kommer nog att bli fulla dagar!!

20130416-222347.jpg

20130417-170837.jpg

20130417-170848.jpg
Hökarängssskolan visade hur de använder Ipad med sina yngre elever, bl.a. hur de använder appen Pratkort under samlingen, och i kommunikativt syfte../Pedagog Stockholm
Sedan blev det om Smartphones som stöd i skolan- där två arbetsteraputer från Skolstöd. De kan hjälpa till att få skolvardagen att fungera, åtgärder kan vara bl.a. Kompensatoriska hjälpmedel som Smartphones .

20130417-172130.jpg

20130417-172141.jpg
De visade exempel på hur de hjälpt några elever anpassa sina Smartphones när det gäller startsida , inställningar, notiser, ljud, konton, bakgrundsbild? Vilka appar? En startsida ( klocka, schema, kalender..) , en sida för skolappar ( hjälp för att lyssna, anteckna, skriva, läsa) en sida med privata appar..

20130417-172704.jpg
Var också och lyssnade på en kort föreläsning av Sollentuna kommun- IKT som hjälpmedel och läromedel för elever med Autism .
De ser Ipad som ett bra ” hjälpmedel” ger tydlighet och en bra struktur. Den ger visuella och auditiva instruktioner. Lustfyllt. Materialet samlat. Motiverande och förstärkande. Snabb respons när det blir rätt. Tydliga ” kravlösa” instruktioner. Socialt samspel, turtagning, samarbete, kommunikation. Utvecklar tal och kommunikationsförmågan, koncentration, ämnesspecifika kunskaper mm…..

20130417-173350.jpg
Avslutade dagen med ytterligare en kort föreläsning av Sollentuna kommun- Lärplattor i undervisningen, praktiska exempel med lärplattor och appar, även i specialundervisning.
Appar de använde i olika ämnen som; skrivinlärning, matematik, hemuppgifter, engelska, geometri, sång/musik, dokumentation ( ” min utvecklingsplan” sitt eget lärande, kamera, Skolstil, Keynote)
Appar; Skolstil, Book Creator , Keynote, ( Safari, Kamera, Youtube) Ritplatta, Pages mfl…

”iPad som kompensatoriskt hjälpmedel” pdf

https://docs.google.com/file/d/0BwzYDg56PS3FZk9KY0RuTmozdnc/preview?pli=1
Här är min presentation ang ” iPad som kompensatoriskt hjälpmedel” som jag framförde på Pedagoiskt Café på Kulturhuset 28 februari 2013.

20130316-212423.jpg

iPad utbildning på Höghammarskolan 20130116

Idag var första tillfället på en iPad utbildning för personal på gymnasiesärskolan, det var främst personal från IV, men även tre YVL hade tagit sig dit, kul.. Men ALL personal på skolan hade fått inbjudan ..
Bengt-Olof P höll i det mesta idag.. Vi tittade bl.a. på;
Grundläggande funktioner, såsom skärmanvändning, knappar, kontakter, laddning, kamera, ljud och tillbehör.
Vad är iTunes och AppStore ?
Skapa ett Apple-ID ( konto som behövs för att hämta/köpa Appar från AppStore
Vi hann tyvärr inte så mycket mer idag, 1 1/2 timme går fort, speciellt när det trådlösa nätverket krånglade.. Men mycket frågor och funderingar dyker upp!!
Vad är iCloud, Dropbox, WiFi, 3G, vad är skillnaden? Skärmdump, Apple ID konto, hämta Appar , uppdatera Appar , inställningar…. Ja det är mycket man bör sätta sig in i på en iPad – innan man kan jobba med apparna!!

Vi hoppas på en fortsättning så vi kan fortsätta med de punkter som var tänkt att hinnas med. Och ett senare tillfälle där vi kan gå igenom några ” bra” Appar för skolan.

20130116-222722.jpg

Grundläggande appar iPad – IHT projektdag

På den här sidan kan man läsa om apparna vi pratade om idag på Mediecentrum;
iPad i skolan
Pages

20121112-231902.jpg
Keynote

20121112-231949.jpg
iMovie

20121112-232022.jpg
GarageBand

20121112-232050.jpg
Här finns skrivna instruktioner över funktioner i apparna, finns även instruktionsfilmer..

Givande dag med IHT projektgrupp..

Har haft en givande dag på Mediecentrum tillsammans med övriga i projektgruppen som jobbar/jobbat med Smartphones och Surfplattor, bl.a. För att undersöka vilka olika telefoner och plattor som kan vara bra, men också olika appar, främst i kognitivt och kommunikativt syfte.

De som deltar i projekt gruppen är: Johan – klasslärare på IV/ES, B-O – projekt ledare , IT ansvarig på gymnasiesär och pedagog, Gisela – specialpedagog i Elevhälsan på gymnasiesär, Katarina – lärare på Omsorgsprogrammet, gymnasiesär, Jenny och Maria – speciallärare på Torsbergsgymnasiet, Kina – Kommunikationspedagog i Elevhälsan på gymnasiesär, Tina – pedagog, Nyhamre skola, förberedelseklassen , Patrik – lärare Mo F gymnasiesär ( inte med idag).

Karl N från IHT presenterade ett app förslag som han håller på med, spännande att se vad det kan bli av den idén, vi fick se en prototyp, och lämna synpunkter…

Vi tittade på en del ” grundappar” som tex Pages, Keynote, GarageBand , Bluefire reader, Ritade tecken, iMovie, Translator, Skolstil mfl…

Gick också igenom lite praktiska saker i användandet av iPad , eftersom vi har lite olika vana av iPad. Några av oss har först nu fått ta del av surfplattor, andra har hållit på ganska länge.

Pratade mycket om Konto ( iTunes , AppleID) , hur man köper appar, växlar konto, begränsar iPad , sorterar appar i mappar, hanterar musik, film och bilder i iPad .

Jag visade lite appar via ett bildspel gjort i Keynote, bl.a. För att visa hur Keynote kan användas.
Bl.a. Visade jag Pratkort, StoryKit, Story Creator, Mentalnote, Soundslate, PlayBoard , Ritade tecken, Teckna.se, Explain Everything, Om en Bild, Timstock, Time Timer, Ritprata, Pratklocka, Ordens magi, Speciella ord, Bokstavspussel mfl..

De områden jag ringat in när det gäller appar inom gymnasiesär är: kommunikationshjälpmedel ( som Grid Player, Go Talk now, Pratkort), kognitiva hjälpmedels appar, ljudande bokstäver – skriva/läsa, ordbilder/helordsmetoden, att göra ” multimodala ” böcker – kunna använda tal, text, bilder, ljud, film…

B-O visade hur han använt en app för att göra animerad film med eleverna på IV/ES. iStopMotion.

Jenny och Maria berättade lite ifrån deras dagar på Dyslexi mässan. De är lite mer intresserade av alternativa verktyg. Jobbar mycket med elever som har läs/skrivsvårigheter , dyslexi mm.. Kan vara hjälpmedel som Talsyntes, PDF uppläsare, Ljudning, DAISY, Översättning, Anteckningar, Taligenkänning, Skanner, Rättstavning, OCR

Tips på två bra bloggar ang Dyslexi och hjälpmedel:
http://logopedeniskolan.blogspot.fr
Dyslexitips

Här skriver ” Pelle” om hjälpmedlet iPad 2: om jag hade fått en sådan här när jag gick i grundskolan så tror jag inte att min dyslexi blivit något stort problem för mig. Med iPad så går allt så mycket fortare, man kan tex snabbt och enkelt förstora upp texten i en pdf fil eller ett mail till en lättläst storlek. Självklart kan den samtidigt läsa upp texten för mig med den inbyggda talsyntesen. IPaden är väldigt lättanvänd!!
Otroligt bra blogg, många bra personligt använda tips!!

Vad finns för iPad appar? Och vad finns kanske liknande för Android?

Vi nämnde även i detta sammanhang bra Språk/Talutvecklande appar, Skapa böcker, Läsa, Träna Stavning, Skriva ut..

Johan nämnde webbsidan som en slöjdlärare gjort, med instruktioner, youtube filmer mm som kan användas i undervisningen.
Skulle vara bra om pedagoger hade en egen surfplatta som arbetsverktyg för att kunna göra bl.a. Detta.. Och önskvärt vore att varje elev hade en egen också.

20121112-230230.jpg

20121112-230235.jpg

20121112-230241.jpg

Film om hur det används IT i undervisningen…

Läste i bloggen ” Tal- och Språkcentrum” att SPSM varit till en autism klass i Brage och filmat och intervjuat en lärare och en högstadieelev . De ville veta hur de använder IT i undervisningen som ett hjälpmedel och resultatet kommer att bli en film som används i utbildningssammanhang. Filmen kommer även att ligga på SPSMs hemsida.
De kommer givetvis att berätta så fort filmen ligger ute!! Ser vi fram emot..

Tips om en bra film från Borgmästarskolan i Helsingborg

Idag vill jag tipsa om en riktigt bra film från Borgmästarskolan i Helsingborg som ger massor med inspiration . Här får ni se gymnasieeleverna, med både autism och utvecklingsstörning, har det under sina skoldagar.

Sök på www.youtube.com
” Med andra ögon – film om Borgmästarskolan i Helsingborg”

Filmen visar hur den rätta skolmiljön kan uppmuntra elevernas personlighetsutveckling, så som tydlig struktur, frihet och engagemang.
Filmen visar även hur digitala verktyg, såsom surfplattor och Smartboards, kan göra livet enklare och mer kreativt.
De använder bl.a. Appen Tasucc till schema och kommunikationsappen Pratkort.

Läs mer om Borgmästarskolan på:
www.helsingborg.se/borgmastarskolan

Filmen finns också här + en bra kortfilm om ” Tydliggörande pedagogik”

20121013-192749.jpg

20121013-192756.jpg

20121013-193257.jpg

20121013-193303.jpg

20121013-193309.jpg

20121013-193317.jpg

Grundkurs iPad – grundskola och uppåt

Mediecentrums kursverksamheter, har även Pedagogiska Caféer med olika tema..

Grundkurs i iPad – grundskola och uppåt
Fredag 16 november 8.30-10.30 eller 13.00-15.00

Många iPad är på väg ut i verksamheterna och nu erbjuder Mediecentrum en grundkurs i hantering av iPad i undervisningen.
Du kommer att få titta på hur du gör inställningar , skärmdumpar, ta foton, filma och spara.
Du får också titta på hur du hämtar hem appar, ordnar dem, samt använder dem pedagogiskt..
Sätta begränsningar och göra utskrifter kan också vara bra att kunna, eller ännu hellre ladda upp dina/elevernas alster på nätet.
Det du behöver för att komma igång helt enkelt!! Ta gärna med dig din iPad till kursen.
Du anmäler dig via mail till
niklas.ostlund@bollnas.se

Skulle datumen för kurserna inte passa så kan man gärna boka in egna kurser till sin egen skola..
Man kan vara mellan 3-10 pedagoger som är intresserade så kommer de ut till er och har kursen hos er…
– iPad grundkurs
– iPad , kopplat till ämne och ålder på elever

20121014-203301.jpg

20121014-203307.jpg

20121014-203313.jpg

20121014-203329.jpg

20121014-203429.jpg

iPad med Sara – pedagogstockholm.se

Deras förra serie om iPads , Fridas appar, blev mycket populär och har fortfarande många visningar per vecka.. Nu följer de upp serien med ” iPad med Sara” och de börjar med en grundkurs..
www.pedagogstockholm.se
Och fortsätter sedan med avsnitt om kamerahantering, uppkoppling mot internet och skrivprogram för paddan..

” iPad som skrivverktyg”
I den filmen går Sara igenom olika skrivappar och andra bra saker som är bra att kunna när man vill använda iPaden som skrivverktyg.
Pages
Klippa och Klistra
Slå av automatisk korrigering
Audionote
Penultimate
Skolstil
Externa tangentbord

” Grundkurs i iPad ”
Här går Sara igenom grunderna i att hantera en iPad .
Lås skärmen
Reglera ljudet
Skapa mappar
Sökning
Utskrift
Växla mellan appar
Stänga appar