En sida av Bollnäs pedagoger

Arkiv för kategorin ‘Skriva, stava’

Lära läsa – öva upp läsförmågan och träna på läsförståelse

Läs mer om appen här :http://www.pappasappar.se/lara-lasa/
Kostar 9 kr

20140110-164805.jpg

Appen Skolstil 2 med fler funktioner släppt till iPad ..

Appen Skolstil används flitigt i den tidiga läs- och skrivinlärningen, särskilt ihop med metoder som ASL , att skriva sig till läsning..
Nu har Skolstil 2 släppts i AppStore , inte en uppdatering utan en helt ny version, med lite fler funktioner. Skolstil 2 kostar 49 kr.

Nyheter ;
Offline talsyntes av hög kvalitet
Reglera uppläsningshastighet
Markera det som ska läsas upp
Hela texten kan läsas upp
Ändra storlek på text, tre storlekar och färg
Skriva ut övningsstenciler från appen för att öva skrivning för hand

20131218-055711.jpg

20131218-060150.jpg

20131218-060156.jpg

20131218-060201.jpg

20131218-060207.jpg
Här är en till bild som jag hittade från pappas Appar ,med tydlig beskrivning av alla funktioner i Skolstil 2

20131220-102227.jpg

Fler teckenlistor till appen Läs & Förstå

20131212-212504.jpg
Nu har det kommit ännu fler ordlistor till appen Läs och förstå , ätbart, fordon och rim..
Gå in på http://www.leripa.se ( se föregående blogginlägg)

Niki Words – lär dig bokstavsljud, men också över 350 användbara ord..

http://www.pappasappar.se/niki-words/
På pappas Appar kan du läsa lite mer utförligt hur appen fungerar..

20131205-184543.jpg

20131205-184550.jpg
Genom Niki Words lär du eleven bokstavsljud ( fonem) men också över 350 användbara ord.. Du kan träna med hjälp av många lekfulla tips!
ORDJAKT
KORSORD
SKRIV PÅ TAVLAN MM..
Du kan välja färg på bokstäverna, typsnitt ( versaler, gemener eller skrivstil)
Appen är inspirerad av Montessori pedagogik

20131205-184912.jpg
Appen kostar 38 kr

Knäck läskoden..

Lär dig bokstävernas namn och ljud. Roligt och pedagogiskt!

20131111-171524.jpg

20131111-171531.jpg
Träna på sådant som man har nytta av när man ska lära sig läsa: bokstävernas form, skrivriktning och ljud..

20131111-171717.jpg
120 vanligaste orden som ordbilder

20131111-171758.jpg
Appens innehåll har utvecklats av språklärare och specialpedagoger. Den skiljer sig från andra läsappar genom att fokus ligger på bokstävernas ljud och genom att eleven själv ska skriva bokstäverna på skärmen med rätt skrivriktning..
Målgrupp: 4-10 år, elever som inte kan läsa eller har svårt att läsa..

Kids cross – korsord för barn

Ipad i Östersund skriver idag om appen Kids cross, korsord för barn, för dessa utforskar ljud, bokstäver och ord.
Det finns tre nivåer i appen, olika svårighetsgrader. Den lättaste enkla ord, endast de bokstäver som är i orden är mörkare så man kan få chans att lyckas.

20130612-065340.jpg
Den ljudar bokstäverna och sedan läser den upp hela ordet.

20130612-065501.jpg
De skriver också om möjligheten att skapa egna korsord, genom att använda kameran på Ipad och appen Pages….. För att arbeta med ord som är viktiga för barnet, blir begripligt och roligt att lära sig, som de uttrycker det!!
ipadiosd.wordpress.com

Teckenkommunikation och Skriva sig till läsning (WtR)

Läste på bloggen ”Write To Read med iPads” writetoreadmedipads.wordpress.com om hur de låtit konceptet ta ytterligare ett steg till.. Med att introducera TAKK – tecken som stöd..
De tänkte så här; vi arbetar med att sätta ihop fonem, ljuddelar till helheter, ord- skriva sig till läsning.
Och då blir det som jag/vi tänkt runt våra elever inom Gymnasiesärskolan , de som det inte fungerar för, HUR kan vi arbeta med dom ? Kan det gå att hitta en annan ingång till att börja läsa och skriva?
Kan det fungera från helhetar till delar, skulle tecken som stöd kunna vara ett sätt ? Det vet vi ju delvis redan, att tecken som stöd hjälper till mycket i både läs och skrivinlärning..
Men våra tankar kanske inte är så dum ändå- att vi kunde arbeta med TAKK som en form att skriva sig till läsning, eller läsa sig till skrivning.. Tydliggöra, förstärka språket..

Jag ska hålla utkik efter ett framtida inlägg som kommer att handla om hur lärare i grundsärskolan med träningsinriktning visar på hur de arbetar med TAKK som stöd i läs- och skrivinlärningen..

Tack för en väldigt bra blogg sida!

20130426-233503.jpg

Elevarbete- ” att höra hur orden låter”

20130426-221313.jpg
Jobbar med en elev med materialet A-Ö från Hargdata. På denna nivå ska man hitta rätt ord till bild.
Den här eleven kan inte ” läsa”, hon ” läser” delvis ordbilder.
Med hjälp av Ipad så skriver hon av orden på Ipad i appen Ordens Magi som ljudar varje bokstav, och till slut läser upp hela ordet. Hon får då hjälp att hitta rätt bild till ordet.
Hon hör också om ordet låter riktigt .. Idag skulle hon skriva ” bada”, kan vara svårt att skilja b/d, därför skrev hon först ” baba” , lyssnade och sa, ” äh!” och suddade och började om, då blev det riktigt ” bada” och hon blev nöjd..

20130426-221853.jpg

Stava – ABC för barn

En enkel app för elever som behöver lära sig bokstäverna och att stava enkla ord.
Kan även fungera för äldre elever som behöver lära sig stava på svenska..
Det är tre nivåer med olika svårighetsgrader, lätt, medel och svår..
Alla ord och bokstäver är intalade.
Stava är en svensk app!
Appen innehåller närmare 100 bilder och intalade ord. Det fylls på med ord vid varje uppdatering..
Kostar 7 kr.

20130423-214041.jpg

20130423-214052.jpg

20130423-214104.jpg

Appar för läs/skrivstöd till äldre elever…

http://iktsidan.com/2013/04/16/appar-for-las-och-skrivstod-till-aldre-elever/
IKT sidan ger här tips på lämpliga appar för äldre elever inom läs/skriv området..