En sida av Bollnäs pedagoger

Arkiv för kategorin ‘Läsning’

Lära läsa – öva upp läsförmågan och träna på läsförståelse

Läs mer om appen här :http://www.pappasappar.se/lara-lasa/
Kostar 9 kr

20140110-164805.jpg

Lära Meras app – Läs &Förstå med övningar med tecken

Nu finns de första övningarna med tecken på hemsidan för appen Läs & Förstå. Teckenbilderna är använda med tillstånd från SPSM. Först ut är siffror och alfabetsövningar. Snart kommer mer..
http://www.leripa.se/rwl.php

20131210-191732.jpg

20131210-191737.jpg

20131210-191742.jpg

Niki Words – lär dig bokstavsljud, men också över 350 användbara ord..

http://www.pappasappar.se/niki-words/
På pappas Appar kan du läsa lite mer utförligt hur appen fungerar..

20131205-184543.jpg

20131205-184550.jpg
Genom Niki Words lär du eleven bokstavsljud ( fonem) men också över 350 användbara ord.. Du kan träna med hjälp av många lekfulla tips!
ORDJAKT
KORSORD
SKRIV PÅ TAVLAN MM..
Du kan välja färg på bokstäverna, typsnitt ( versaler, gemener eller skrivstil)
Appen är inspirerad av Montessori pedagogik

20131205-184912.jpg
Appen kostar 38 kr

Att lära sig läsa med tecken..

http://writetoreadmedipads.wordpress.com/2013/05/01/att-lara-sig-lasa-med-stod-av-tecken/
Intressant läsning angående det här med att Skriva sig till läsning.. Det här känns väldigt bekant med hur vi redan jobbar med våra elever, och hur vi tänker med det här att ” kunna läsa”..

20130501-200333.jpg

Ny app från Leripa AB – Läs och förstå

Läs och förstå består av fyra trevliga övningar för att träna såväl läsning som läsförståelse.
Här finns mer än 800 meningar att träna på!
Ett verktyg ingår i varje del för att kunna göra nya eller anpassade övningar efter eget önskemål.

Appen stimulerar såväl språkförståelsen som lusten att läsa.
Genom verktygsdelen kan man lätt skapa egna meningar till de olika övningarna.
Kostar 49 kr.

Frågor- ja eller nej, sant eller falskt
Rätt mening till bilden- två meningar till varje bild
Rätt bild till meningen- här ges inget auditivt stöd utan meningarna i denna del ska läsas på egen hand
Välj rätt slut på meningen- finns två olika avslut på varje mening
Verktygsdel- individuella anpassningar
Eleverna kan vara med själva och skapa material med egen röst och egna bilder…
Det går att hämta bilder från din kamerarulle eller ta bilder direkt in i verktyget. Det går att hämta ljud och spela in tal och ljud direkt i verktyget….

Hemsida: appen har en egen hemsida www.laramera.se/listor där det finns fler listor som kan hämtas direkt till appen.
Här finns även en hel del kreativa tips på vad man kan göra i verktyget….

20130430-152202.jpg

20130430-152208.jpg

20130430-152213.jpg

20130430-152218.jpg

20130430-152226.jpg

Teckenkommunikation och Skriva sig till läsning (WtR)

Läste på bloggen ”Write To Read med iPads” writetoreadmedipads.wordpress.com om hur de låtit konceptet ta ytterligare ett steg till.. Med att introducera TAKK – tecken som stöd..
De tänkte så här; vi arbetar med att sätta ihop fonem, ljuddelar till helheter, ord- skriva sig till läsning.
Och då blir det som jag/vi tänkt runt våra elever inom Gymnasiesärskolan , de som det inte fungerar för, HUR kan vi arbeta med dom ? Kan det gå att hitta en annan ingång till att börja läsa och skriva?
Kan det fungera från helhetar till delar, skulle tecken som stöd kunna vara ett sätt ? Det vet vi ju delvis redan, att tecken som stöd hjälper till mycket i både läs och skrivinlärning..
Men våra tankar kanske inte är så dum ändå- att vi kunde arbeta med TAKK som en form att skriva sig till läsning, eller läsa sig till skrivning.. Tydliggöra, förstärka språket..

Jag ska hålla utkik efter ett framtida inlägg som kommer att handla om hur lärare i grundsärskolan med träningsinriktning visar på hur de arbetar med TAKK som stöd i läs- och skrivinlärningen..

Tack för en väldigt bra blogg sida!

20130426-233503.jpg

Läs och Förstå – ny app från Lära Mera

20130418-180838.jpg

20130418-180844.jpg
Finns snart i AppStore ..

Appar för läs/skrivstöd till äldre elever…

http://iktsidan.com/2013/04/16/appar-for-las-och-skrivstod-till-aldre-elever/
IKT sidan ger här tips på lämpliga appar för äldre elever inom läs/skriv området..

Pedagogiskt Café 10 april – Att skriva sig till läsning ASL

Hanna och Micke från Ockelbo berättade idag på café om hur de jobbar med Att skriva sig till läsning med Ipad med årsk 1-2.
Mycket är taget från Arne Tragetons metod, ASL.
Det jag hade med mig redan när jag kom dit var;
Att elever med språkliga, kognitiva och/eller motoriska svårigheter SKA INTE lära sig skriva med papper och penna!
De behöver all energi till att lära sig den skriftliga koden och förstå!
I Ockelbo har de Ipad , 16 gb, wifi, fodral, iTunes giftcards, appar, blogg + skrivare. Två elever på en Ipad . Ett konto per klass.

Det jag tänkte förmedla till er är deras ” Grundutbud av appar”;
Skolstil, Lyssna och Läs, Lär dig läsa, Ordens Magi, Skrivis, Stavningslek, Word thief, Letter School, Bokstavspussel, ABC spelet, Bokstavsspelet, Happi läser, Happi stavar, Hänga gubbe, Alphabeth tracing.

Tips på Facebook: Att skriva sig till läsning, Ipads i skola och förskola
Länkar: ericalovgren.wordpress.com
skolappar.nu, pappasappar.se, writetoreadmedipads.wordpress.com
Böcker: Med datorn som skrivverktyg, Lär med surfplatta, Att skriva sig till läsning

Andra apptips:
Timstock
QR reader och QR crafter för att skapa koder ( samla på bokstäver, göra skattjakter mm..)
Book Creator
Sock puppets, Toontastic, Puppetpals
Visual poetry…
Story wheel, gör en berättelse tillsammans med någon, tala in, spela upp, dela vidare, får hjälp med script..

De använder Ipad mycket inom ämnet Matematik och Engelska också.
Appen King of Math prisade de väldigt. Hanna hade matte med de yngre, men även i årsk 5-6.
Math Bingo..

20130410-203912.jpg
Den här bilden är gjord i appen Visual Poetry..

SamsonsLäskul

20130407-190237.jpg
Samsons Läskul är en svenskproducerad app för läsnybörjaren. Appen innehåller enkla ord och meningar som är korta och de flesta har ljudenlig stavning. I appen tränar sig eleven på att läsa enligt ” ljudningsmetoden” .
De allra flesta ord har ljudenlig stavning och består av tre bokstäver. Orden blir sedan till meningar med två eller tre ord. I denna app är det ingen röst som säger orden eller meningarna. Bekräftelsen att de läst rätt får de när de trycker på rätt bild.
Orden och meningarna är av den typen som man brukar börja med i åk 1.
Eleven kan välja mellan att läsa ord eller meningar. I menyn väljs antal ord eller meningar som man vill läsa. Eleven kan välja mellan 10,50 och 100 stycken. Alla ord och meningar slumpas fram.

20130407-190705.jpg

20130407-190714.jpg
Kostar 22 kr

På deras hemsida kan man även köpa kopieringsmaterial som är anpassat för elever i grundskolan och grundsärskolan som behöver strukturerade arbetsuppgifter som de kan öva på många ggr. Allt material är anpassat så att eleven ska kunna arbeta självständigt med uppgifterna..
Jitea Software AB jiteasoftware.se/