En sida av Bollnäs pedagoger

Arkiv för kategorin ‘Möten’

Givande dag med IHT projektgrupp..

Har haft en givande dag på Mediecentrum tillsammans med övriga i projektgruppen som jobbar/jobbat med Smartphones och Surfplattor, bl.a. För att undersöka vilka olika telefoner och plattor som kan vara bra, men också olika appar, främst i kognitivt och kommunikativt syfte.

De som deltar i projekt gruppen är: Johan – klasslärare på IV/ES, B-O – projekt ledare , IT ansvarig på gymnasiesär och pedagog, Gisela – specialpedagog i Elevhälsan på gymnasiesär, Katarina – lärare på Omsorgsprogrammet, gymnasiesär, Jenny och Maria – speciallärare på Torsbergsgymnasiet, Kina – Kommunikationspedagog i Elevhälsan på gymnasiesär, Tina – pedagog, Nyhamre skola, förberedelseklassen , Patrik – lärare Mo F gymnasiesär ( inte med idag).

Karl N från IHT presenterade ett app förslag som han håller på med, spännande att se vad det kan bli av den idén, vi fick se en prototyp, och lämna synpunkter…

Vi tittade på en del ” grundappar” som tex Pages, Keynote, GarageBand , Bluefire reader, Ritade tecken, iMovie, Translator, Skolstil mfl…

Gick också igenom lite praktiska saker i användandet av iPad , eftersom vi har lite olika vana av iPad. Några av oss har först nu fått ta del av surfplattor, andra har hållit på ganska länge.

Pratade mycket om Konto ( iTunes , AppleID) , hur man köper appar, växlar konto, begränsar iPad , sorterar appar i mappar, hanterar musik, film och bilder i iPad .

Jag visade lite appar via ett bildspel gjort i Keynote, bl.a. För att visa hur Keynote kan användas.
Bl.a. Visade jag Pratkort, StoryKit, Story Creator, Mentalnote, Soundslate, PlayBoard , Ritade tecken, Teckna.se, Explain Everything, Om en Bild, Timstock, Time Timer, Ritprata, Pratklocka, Ordens magi, Speciella ord, Bokstavspussel mfl..

De områden jag ringat in när det gäller appar inom gymnasiesär är: kommunikationshjälpmedel ( som Grid Player, Go Talk now, Pratkort), kognitiva hjälpmedels appar, ljudande bokstäver – skriva/läsa, ordbilder/helordsmetoden, att göra ” multimodala ” böcker – kunna använda tal, text, bilder, ljud, film…

B-O visade hur han använt en app för att göra animerad film med eleverna på IV/ES. iStopMotion.

Jenny och Maria berättade lite ifrån deras dagar på Dyslexi mässan. De är lite mer intresserade av alternativa verktyg. Jobbar mycket med elever som har läs/skrivsvårigheter , dyslexi mm.. Kan vara hjälpmedel som Talsyntes, PDF uppläsare, Ljudning, DAISY, Översättning, Anteckningar, Taligenkänning, Skanner, Rättstavning, OCR

Tips på två bra bloggar ang Dyslexi och hjälpmedel:
http://logopedeniskolan.blogspot.fr
Dyslexitips

Här skriver ” Pelle” om hjälpmedlet iPad 2: om jag hade fått en sådan här när jag gick i grundskolan så tror jag inte att min dyslexi blivit något stort problem för mig. Med iPad så går allt så mycket fortare, man kan tex snabbt och enkelt förstora upp texten i en pdf fil eller ett mail till en lättläst storlek. Självklart kan den samtidigt läsa upp texten för mig med den inbyggda talsyntesen. IPaden är väldigt lättanvänd!!
Otroligt bra blogg, många bra personligt använda tips!!

Vad finns för iPad appar? Och vad finns kanske liknande för Android?

Vi nämnde även i detta sammanhang bra Språk/Talutvecklande appar, Skapa böcker, Läsa, Träna Stavning, Skriva ut..

Johan nämnde webbsidan som en slöjdlärare gjort, med instruktioner, youtube filmer mm som kan användas i undervisningen.
Skulle vara bra om pedagoger hade en egen surfplatta som arbetsverktyg för att kunna göra bl.a. Detta.. Och önskvärt vore att varje elev hade en egen också.

20121112-230230.jpg

20121112-230235.jpg

20121112-230241.jpg

Träff runt vårt arbete med iPad 20120618

Idag träffades vi alla som jobbar med iPad i gymnasiesär. Ulrika, Annelie , Eva , Catarina , Anita , B-O och jag. Vi hade också bjudit in Niklas Ö från Mediacentrum för att hjälpa oss igång med bloggen i WordPress.

Vårt problem just nu är att det inte finns trådlöst nätverk på skolan..
Vi har två iPad utan 3G och två med 3G.

Gruppen blev introducerad i Bloggen, hur de ska hämta appen WordPress, hur de kan skriva och göra inlägg, lägga in bilder, länkar mm.. Nu är det bara hem och träna.

Det framkom önskemål om utbildning i att Blogga för nyanvändare. Även grundutbildning runt hur iPad fungerar framkom, och kommer att finnas behov av i hela kommunen. Niklas tog de önskemålen med sig.

Han visade också Mediacentrums webbsida, med ”Pedagogisk Inspiration” .. Här kommer att finnas mycket smått och gott.

.

20120618-202118.jpg

20120618-202338.jpg

Träff med alla iPad användare på gymnasiesär

På måndag 18 juni träffas vi alla i konferensrummet i Exp.huset klockan 14.00
Ni får möjlighet att dela med er av egna erfarenheter av användandet av iPad i er verksamhet.
Vi kommer också att gå igenom hur ni kan dokumentera ert arbete i blogg form ( WordPress)
Niklas Östlund från Mediacentrum kommer och inspirerar er lite.. Han informerar även er om en ny sida som han är skapare av via Mediacentrum – Pedagogisk inspiration!
Sen har ni hela sommaren på er att ” undersöka” ipadens alla möjligheter …

20120610-104931.jpg

20120610-105013.jpg