En sida av Bollnäs pedagoger

Inlägg taggade ‘En app för att göra val’

Chioce Board Creator

En app där man kan lägga in upp till sex bilder och ange vilken som är ”rätt”, genom att markera den med en liten bock. Man kan även lägga in egna ljud under varje bild.
När man sen arbetar med appen får man en applåd när man trycker på ”rätt” bild.
Applåden går även att byta ut till eget ljud.
En bra app som går att använda till olika former av träning.

20121121-073147.jpg
Hittade denna bild som Jessica E hade med i sin iPad föreläsning, ang sina favoriter..
Choice Board Creator; Val av aktivitet, Musikspelare, Välja sång, Peka på/Vem ska bort..

20121121-113516.jpg