En sida av Bollnäs pedagoger

Arkiv för 2013/04/26

Teckenkommunikation och Skriva sig till läsning (WtR)

Läste på bloggen ”Write To Read med iPads” writetoreadmedipads.wordpress.com om hur de låtit konceptet ta ytterligare ett steg till.. Med att introducera TAKK – tecken som stöd..
De tänkte så här; vi arbetar med att sätta ihop fonem, ljuddelar till helheter, ord- skriva sig till läsning.
Och då blir det som jag/vi tänkt runt våra elever inom Gymnasiesärskolan , de som det inte fungerar för, HUR kan vi arbeta med dom ? Kan det gå att hitta en annan ingång till att börja läsa och skriva?
Kan det fungera från helhetar till delar, skulle tecken som stöd kunna vara ett sätt ? Det vet vi ju delvis redan, att tecken som stöd hjälper till mycket i både läs och skrivinlärning..
Men våra tankar kanske inte är så dum ändå- att vi kunde arbeta med TAKK som en form att skriva sig till läsning, eller läsa sig till skrivning.. Tydliggöra, förstärka språket..

Jag ska hålla utkik efter ett framtida inlägg som kommer att handla om hur lärare i grundsärskolan med träningsinriktning visar på hur de arbetar med TAKK som stöd i läs- och skrivinlärningen..

Tack för en väldigt bra blogg sida!

20130426-233503.jpg

Färgspelet med ”aktivitetskarta” – minnesstöd

20130426-222156.jpg
Använde det här färgspelet idag till en elev som har stora svårigheter med det svenska språket, och svårt med att lära sig färger.
Här slår man två tärningar, en med färger och en med klädesplagg. Man ska sen sätta ihop färg+ kläder till en ” mening”, tex ” blåa skor” ”en röd keps”. Jag använde en ” situations/aktivitets karta” som stöd åt henne för att peka på vilken färg och klädesplagg, och som minnesstöd vilken färg hon skulle välja och leta.
Jag tänker mig att flytta över denna karta i Ipad nästa gång, så att hon hör hur de ” svenska orden” låter.. Fota av kartan , lägga in den i appen Scene&Heard.

Elevarbete- ” att höra hur orden låter”

20130426-221313.jpg
Jobbar med en elev med materialet A-Ö från Hargdata. På denna nivå ska man hitta rätt ord till bild.
Den här eleven kan inte ” läsa”, hon ” läser” delvis ordbilder.
Med hjälp av Ipad så skriver hon av orden på Ipad i appen Ordens Magi som ljudar varje bokstav, och till slut läser upp hela ordet. Hon får då hjälp att hitta rätt bild till ordet.
Hon hör också om ordet låter riktigt .. Idag skulle hon skriva ” bada”, kan vara svårt att skilja b/d, därför skrev hon först ” baba” , lyssnade och sa, ” äh!” och suddade och började om, då blev det riktigt ” bada” och hon blev nöjd..

20130426-221853.jpg