En sida av Bollnäs pedagoger

Arkiv för 2013/04/17

Interaktiv applista från Pedagog Stockholm

Klicka för att komma åt Applistan%20april%202013%20interaktiv.pdf


Applista för elever i behov av särskilt stöd. Ny Interaktiv lista där du kan klicka på vissa appar och se små filmer om dem.. Kul!

Appen IntoWords- läsning och skrivning utan hinder

IntoWords bygger på en vision om att stödja och förbättra förmågan till läsning och skrivning för alla.
www.elevdata.se

20130417-175329.jpg

20130417-175356.jpg
Hjälp för korrekt stavning – inkl homofoner
Snabb åtkomst till kontextbaserade ordförslag av hög kvalitet
Texten läses upp med markörmedföljning under uppläsning – i PDF, text och på nätet
Hjälpen beskriver de olika funktionerna på ett enkelt sätt
Direkt justering av uppläsningshastighet
Ta ett foto av en text och få den uppläst i IntoWords
Passar årsk 1-9, gymnasiet, särskola. Gratis i AppStore

Elevdata har också apparna: Levande Bokstäver ( appen ger möjlighet att både träna och leka med bokstäver på svenska) och Se Bokstavsljuden ( appen visar med hjälp av en animation hur bokstävernas ljud uttalas)

Appar för läs/skrivstöd till äldre elever…

http://iktsidan.com/2013/04/16/appar-for-las-och-skrivstod-till-aldre-elever/
IKT sidan ger här tips på lämpliga appar för äldre elever inom läs/skriv området..