En sida av Bollnäs pedagoger

Arkiv för 2013/04/03

Använda iPads i estetiska lärprocesser!?

På Facebookgruppen ” iPads i skola och förskola” förs just nu en diskussion ang hur man kan använda iPads i estetiska lärprocesser? Hur gör ni ?
Hur kan man dokumentera estetiska lärprocesser ?
:VIDEO är ett bra dokumentationsredskap..
:Appen MAXJOURNAL för att både skriva och lägga in foton för att få syn på processen över tid, som en loggboksapp..
: slöjdpedagogblogg; http://slojdpedagogen.blogspot.se/search/label/instruktionsfilm?m=0
: iMovie…