En sida av Bollnäs pedagoger

Arkiv för 2013/03/01

Speech Language Neighborhood – amerikansk hemsida med tips om appar för språkträning

Speech Language Neighborhood är en amerikansk hemsida som vänder sig till både logopeder och lärare och föräldrar som har barn/elever med språkliga svårigheter.
De tipsar om iOS appar ( iPad, iPhone , iPod ) apparna är uppdelade i olika ålderskategorier, samt i kategorier som grammatik, tal, pragmatik, AKK mfl…

http://www.speechlanguageneighborhood.com/