En sida av Bollnäs pedagoger

Arkiv för 2013/01/13

Appar för kommunikation – DART ( ny lista..)

DART, lista

Här finns en uppdaterad ( jan 2013) informell lista över Appar , gjord av Mats Lundälv.
Den tar upp Appar inom områdena AKK/Alternativ och Kompletterande Kommunikation, symbolstödd eller textbaserad uppläst kommunikation, språk och kognition mm.. samt lite angränsande för tids- och planeringsstöd, schema- och kalenderprogram och lite annat.

Tydligen sista uppdateringen – överförs troligen framöver till projektet ” Appar för kommunikation” – ett webbforum och www.hi.se/appar

20130113-214719.jpg

20130113-214727.jpg

20130113-214731.jpg

20130113-214735.jpg

Empatico – känslor memory

Empatico fungerar som ett vanligt Memoryspel.
Spelarens uppgift är att klicka på brickorna och försöka finna par.

Det lite speciella syftet med Empatico är att öka barns ordförråd av KÄNSLOR.
När spelaren finner ett par ges tydliga exempel på situationer där respektive känsla kan tänkas dyka upp, för att på så sätt fördjupa förståelsen.

Instruktioner ges i appen för hur du kan hjälpa ditt barn på vägen när det börjar navigera i känslornas snåriga djungel…

Förmågan att känna igen , sätta ord på och uttrycka känslor är viktig. Kan man berätta för andra vad man tänker, känner och hur man vill – eller inte vill – bli behandlad, hävdar man sig själv på ett positivt sätt och självkänslan ökar.

Under info i appen finns handfasta råd om man vill dela sina barns känslomässiga upptäcksresa, och förstärka inlärningen som påbörjas i Empatico..

20130113-101015.jpg

20130113-101021.jpg

20130113-101027.jpg