En sida av Bollnäs pedagoger

Arkiv för 2013/01/02

LäraMera program – ” verktygsapp”

Nu har arbetet påbörjats med en ” verktygsapp” för tex appen Bokstavslek, så att man kan lägga in egna bilder och eget tal och på så sätt skapa helt eget innehåll i appen..
Man kan även bestämma om man vill ha att bokstäverna skall ljuda eller ej samt välja såväl långa som korta vokaler. Man kan tex lära sig att stava till alla klasskamraternas namn..
( LäraMera Program AB)

20130102-175935.jpg

20130102-175942.jpg