En sida av Bollnäs pedagoger

Arkiv för 2012/11/09

Lyssna och Läs – för den första lästekniken, elev på YTR

Lyssna och Läs innehåller möjligheter för den här elevens läsinlärning. Hon kan träna Begrepp ( ordkunskap), Alfabetet och att hitta Rätt ord.
Den första övningen vi gjorde idag var att eleven skulle LYSSNA och försöka hitta det ord som efterfrågades. Då finns det flera ord med samma begynnelsebokstav så det är inte alltför lätt att gissa..
Övningen går ut på HELORDSMETODEN..
Den här eleven väljer att använda Gemener, hon har nivån på Enstaviga ord utan konsonantförbindelser ( ben, bil, båt osv..)

Syftet med denna app och övningar är för denna elev att utveckla sitt tal och skriftspråk, att kunna kommunicera i ” alternativt tal” ( i hennes fall Tecken som stöd och pratapparat- Grid Player) , kunna ” läsa” enkla ordbilder..

Skillnaden mellan denna app och ” Stavningslek” är framför allt inlärningsmetoden. I Stavningslek lär man sig med LJUDNINGSMETODEN och i Lyssna och Läs via HELORDSMETODEN ( man lär sig ” läsa” genom att se hela ordbilder).

20121109-121101.jpg

20121109-121106.jpg

20121109-121113.jpg