En sida av Bollnäs pedagoger

Arkiv för 2012/11/04

Ordens magi – Ljuda ihop bokstäver till ord

Ordens magi är verkligen en favoritapp hos mig, och hos eleverna som fått provat den!!
Ordens magi ger eleverna möjlighet att få ljudningshjälp till sitt skrivande.

Det finns två val: själv välja ord och skriva med ljudningshjälp men utan ” rättning” eller skriva det ord som läses upp och som sedan kontrolleras om det är rätt..

Du kan också välja att få tangentbordet i alfabetisk ordning eller som ett qwerty-tangentbord och bokstäverna i versaler eller gemener samt i skrivstil.
Flytta bokstäverna manuellt eller automatiskt vid touch..

Det finns ingen möjlighet att spara, skriva ut eller föra över det skrivna.. Går att ta en skärmdump!!

Möjlighet att göra egna ordlistor. Dela ordlista med andra..

Fantastiskt bra att använda vid den första läs- och skrivinlärningen.
Stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva..

Kostar 38 kr.. Men värd varje krona!!

20121104-214108.jpg

20121104-214113.jpg

Sök med Lola – res till olika platser och leta efter föremål

Sök med Lola är ett nytt spel som utvecklar barnens/elevens ORDFÖRRÅD och UPPMÄRKSAMHET..

Tidigare finns Lolas Alfabetståg och Lolas Matematiktåg..

I Sök med Lola får man följa med Lola när hon reser till olika platser/länder . På varje plats blir man instruerad både genom tal och med text att leta efter olika föremål.

Appen har tre svårighetsnivåer varav de två svårare är låsta från start..

I början finns endast tre resmål, Hawaii, Yellowstone och Egypten .
Guldmynt får man genom att klara av att hitta de eftersökta föremålen på så bra tid som möjligt.

För att kunna hitta föremålen får man olika ledtrådar. I den LÄTTASTE NIVÅN får man höra namnet på det föremål man letar efter.
I MELLANNIVÅN får man endast höra första bokstaven på föremålets namn.
I den SVÅRARE NIVÅN får man höra på en beskrivning av föremålet.
I LÄTTASTE och MELLANSVÅRA nivån får man även BILDledtrådar..

Sök med Lola är bra för att utveckla barns/elevers ORDFÖRRÅD och UPPMÄRKSAMHET. Passar för både yngre och äldre barn/elever.

Sök med Lola har många interaktiva inslag, bakgrundsmusik och tal är bra.

Kostar 15 kr.

20121104-213800.jpg

20121104-213807.jpg

20121104-213814.jpg

20121104-213823.jpg

20121104-213830.jpg