En sida av Bollnäs pedagoger

Arkiv för 2012/10/26

Appen ” Math To the Rescue”

Appen Math To the Rescue är nu uppdaterad och översatt till SVENSKA.. Bra!
En kul och spännande Matte- app..

20121026-081613.jpg

20121026-081619.jpg

20121026-081606.jpg

App som läser upp textremsan på bio under utveckling..

I maj 2011 beviljades Dyslexiförbundet FMLS tillsammans med biografmaskinist Per Hållander medel från Post- och Telestyrelsen för utveckling av en tjänst för uppläsning av textremsan på bio!!

Tanken är att det ska kunna gå att få texten uppläst i hörlurar kopplade till en Smartphone genom en app som laddas ner till telefonen.
Biografsalongen behöver i sin tur ha viss sändarutrustning och filmen behöver innehålla de ljudspår som ska spelas upp.

Projektet är fortfarande under utveckling, men under våren 2013 ska man ha provat om det fungerar och kanske finns tillgängligt på biosalonger framöver…..

Svenska filminstitutet har räknat ut att bio skulle kunna göras tillgänglig för ca 1,8 miljoner potentiella nya besökare då det öppnas upp för de personer som på något sätt har svårigheter att läsa text.. Spännande!!! ( info från ” Logopeden i skolan”)

20121026-081225.jpg