En sida av Bollnäs pedagoger

Arkiv för 2012/10/13

Elevarbete från papper till iPad

Träffar en elev på YTR en gång i veckan för att hjälpa henne med ” läs/skriv” och kommunikation med AKK..
Denna gång jobbade vi med materialet ” A-Ö” från Hargdata, med Widgit symboler som stöd.
I det här häftet ska hon känna igen olika bokstäver, hitta ord som börjar på denna bokstav.
Hon bokstaverar med handalfabetet, försöker ljuda bokstavsljuden, hon tecknar sen orden.
Hon använder penna för att ringa in rätt ord. Innan vi fortsätter till nästa bokstav så räknar hon hur många ord hon hittat….
Därefter letar hon upp appen ” Ordens Magi” på sin iPad , och skriver orden hon hittat, appen ljudar och säger hela ordet.

20121013-194850.jpg
Materialet ” A-Ö” från Hargdata

20121013-195126.jpg

20121013-195133.jpg
Efter vi jobbat klart tar hon fram iPad och Grid Player och ” säger” – ” Jag vill ha varm choklad!” Ja då går vi och hämtar choklad, hon läser på automaten, och blir nöjd när hon får en kopp god choklad.. Hon går också och bjuder in andra som sitter i huset, bra kommunikativ träning , både för henne men även för de vuxna som blir hennes samtalspartners!!

20121013-195657.jpg

Tips om en bra film från Borgmästarskolan i Helsingborg

Idag vill jag tipsa om en riktigt bra film från Borgmästarskolan i Helsingborg som ger massor med inspiration . Här får ni se gymnasieeleverna, med både autism och utvecklingsstörning, har det under sina skoldagar.

Sök på www.youtube.com
” Med andra ögon – film om Borgmästarskolan i Helsingborg”

Filmen visar hur den rätta skolmiljön kan uppmuntra elevernas personlighetsutveckling, så som tydlig struktur, frihet och engagemang.
Filmen visar även hur digitala verktyg, såsom surfplattor och Smartboards, kan göra livet enklare och mer kreativt.
De använder bl.a. Appen Tasucc till schema och kommunikationsappen Pratkort.

Läs mer om Borgmästarskolan på:
www.helsingborg.se/borgmastarskolan

Filmen finns också här + en bra kortfilm om ” Tydliggörande pedagogik”

20121013-192749.jpg

20121013-192756.jpg

20121013-193257.jpg

20121013-193303.jpg

20121013-193309.jpg

20121013-193317.jpg