En sida av Bollnäs pedagoger

Arkiv för 2012/10/02

Appar – med möjligheter

Skoldatatek – en särskild IT satsning för elever i behov av särskilt stöd
www.skoldatatek.se/verktyg/appar
sidan är fortfarande under uppbyggnad!!

Här finns bl.a.:
Text till Tal – talsyntes
Daisy- bokläsare
Tal till Text – röstigenkänning
Skannerprogram med OCR
Skriva sig till läsning
Ordböcker
Berätta med bilder, bildspel och film
Anteckna med text + rita + foto + ljud
Skrivprogram ( typ Office-appar)
E-bokläsare för köpta och lånade böcker
Tid och Påminnelse
Översättning
Skicka ljudmeddelanden
AKK – alternativ kommunikation ( DART i Göteborg har bra info om AKK-appar)
Sociala nätverk med elever

Intressanta länkar om iPad -appar, och Androidappar

Boktips: Lär och Lek med surfplatta i förskolan. Av Lena Gällhagen och Elisabeth Wahlström 2011.

20121002-223032.jpg

Samsons Figurer

Samsons geometriska figurer är en svenskproducerad app. Den är i huvudsak tänkt att fungera som ett läromedel för grundsärskolans yngre elever i MATEMATIK och för träningselever i ämnesområdet Verklighetsuppfattning.
Appen följer kunskapsmålen i den nya läroplanen Lgr 11:
Matematik åk 1-6

Kostar 28 kr

20121002-104101.jpg

20121002-104106.jpg

20121002-104112.jpg

20121002-104118.jpg