En sida av Bollnäs pedagoger

Läst Erika Olssons rapport ” Lärplattan, Förskolan & Jag”
Fastnade för vissa saker i rapporten..
Erika arbetar som lärare och pedagogisk utvecklare på förskola, är även IKT- inspiratör i Sollentuna kommun.
Sollentuna har en vision som lyder, att barn, elever och medarbetare använder IKT aktivt i sin vardag.
IKT är ett prioriterat utv.område i Sollentuna, där man vill att IKT ska vara ett stöd i verksamhetens arbete för att nå uppsatta mål.
Hon ser Lärplattan som ett naturligt komplement till vår övriga verksamhet och det ska vara lika naturligt för barnen att ta fram Lärplattan och arbeta med som med papper och penna!

Hennes roll som IKT- inspiratör innebär att hon ska vara en bra IKT förebild, inspirera och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till sina kollegor.

Arbete med Lärplattan har i första hand handlat om implementering. När ett nytt tekniskt verktyg ska implementeras för personal med olika förkunskaper, intressen och erfarenheter är det en fördel om alla får börja med att utforska den handgripligen utifrån sin egen nivå!
Pedagogerna erhöll ingen utbildning på Lärplattan mer än de föreläsningar och presentationer som hon gav.

Hennes mål som IKT- utvecklare samt pedagogisk utvecklare är att alla pedagoger känner att de kan behärska Lärplattan och att de vågar använda den på olika sätt i verksamheten..
Hon säger också att Lärplattan är användarvänlig så att även personer med mindre datorvana brukar upptäcka snabbt att appar är användbara och lätthanterliga..
Hon märkte redan från början att en idé kan vara att pedagoger får låna hem Lärplattan och prova sig fram..

Erika säger också att om vi använder Lärplattan som ett kompletterande verktyg i vår befintliga verksamhet och utifrån förskolans eller skolans mål samt mixar olika former av pedagogiskt material har vi kommit långt med ett LUSTFYLLT LÄRANDE!!
Om man ser till att Planera, Genomföra, Följa upp och även Utvärdera vårt arbete kring plattan precis som vi gör med all verksamhet så kommer vi se vilket LÄRANDE och vilket fantastiskt REDSKAP en lärplatta erbjuder sig till att vara….

Hon kunde se att användandet av Lärplattan ger mycket ( precis som tex Lek) SPRÅK genom KOMMUNIKATION och DIALOG, SOCIALT SAMSPEL, TURTAGNING och SAMARBETE, MATEMATIK, ett lustfyllt problemlösande… Även hur Lärplattan kunde bli en igångsättare för en läroprocess men också på hur barnen övade på lekstrukturer..

Tekniken har kommit för att stanna säger Erika , och den är en viktig del i arbetet i förskola/skola precis som allt annat.. Lärplattan är ett alternativt lärande där barnen/eleverna får möjlighet till olika formers lärande men också variation av verktyg.

Det är vår uppgift i förskola/skola att hänga med i utvecklingen!!!

Det är viktigt att Lärplattan används som ett kompletterande verktyg i den befintliga verksamhet där det arbetas utifrån förskolan/skolans mål.
Vi ska inte se Lärplattan som en ” spelmaskin” utan som ett komplement som mixar olika former av pedagogiskt material.
Hon har från början valt att ta bort ordet ” spela” och ersätta det med att ” arbeta” eller ” jobba”!!

Det ska finnas ett SYFTE med det vi gör, vi ska kunna plocka fram resultat.
Vi måste vara säkra på vad det är vi gör – innan vi gör det !

Det fyra didaktiska frågorna; För vem? Varför? Vad? Hur? ska finnas som underlag i vårt upplägg som genomsyrar Planera, Genomföra, Följa upp och Utvärdera…

Vid hennes genomförande av aktivitet så ställer hon sig frågorna: Vad händer i barn/elevgruppen när vi plockar fram Lärplattan/lärplattorna? Hur pratar barnen/eleverna med varandra under aktivitet? Vilket lärande hos barnen/eleverna ser jag som pedagog?
Det viktigaste är också att se vad de intresserar sig för!

Lärplattan är ett alternativ till lärande. Barnen/eleverna får möjlighet till olika formers lärande men också variation av verktyg för sitt lärande..

Genom att vi använder lärplatta som ett komplement till vår övriga verksamhet så ersätter den inte något eller tar bort något annat från verksamheten .
Det är viktigt att tekniken inte hamnar i fokus utan VAD vi gör med tekniken och vilka applikationer som används..
Alla har rätt att äga en digital kometens!!

Val av applikationer!
Erika säger att innan en app laddas ner tänker hon på:
-vilket syft har jag med appen?
-vilket är mitt mål när barnen/eleverna använt appen?
– på vilket sätt bidrar appen till läroplan /kursplan?
Hon tänker alltid på att använda appar som är lärande.
Hon tycker att en bra app sätter pedagogiska tankebanor i rörelse!
Appar hon använt är;
ABC-spelet
Math Bingo
Moji Klocka
Mfl….

Hjälp, stötta och engagera!
För att lyckas med en bra implementering, ett bra arbete med Lärplattan så tveka inte- ta hjälp av andra. Acceptera varandras ojämna kompetens.
Var intresserad! Googla, sök erfarenheter från pedagoger, förskolor och skolor som bloggar dagligen för att inspirera. Våga ta kontakt med andra och fråga den enkla frågan: hur gör ni??

Var inte rädda för att ingå i nätverk på ex Facebook, Twitter eller liknande forum där Lärplattan diskuteras. Där kan du snabbt få svar på dina funderingar som uppstår samtidigt som det faktiskt ökar din kompetens och kunskap!
Se till att Lärplattan får en egen punkt på personalmöten. Berätta och visa för varandra hur ni arbetat med Lärplattan . INSPIRERA!!

Dokumentera allt ni gör, samla på er en erfarenhetsbank som man kan gå tillbaka till. Skriv ner vilka appar ni arbetar med – hur ni arbetar med dem.. Ta med syftet och målet.
Det är roligt att dela med sig och få tillbaka erfarenheter..

Om ni vill kontakta Erika , www.erikaolsson.se
Hennes examensarete heter ” Varför är din iPhone så stor? – en studie om iPad i förskola” finns att ladda ner på hennes sajt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: