En sida av Bollnäs pedagoger

Arkiv för 2012/09/30

Bra, ny sida om SPRÅK

Astrid Frylmark, logoped, säljer material via OrdAF har startat en bra sida om SPRÅK.. Här hittar du mycket smått och gott till dig som pedagog..
Språklek

20120930-225204.jpg

En rapport om arbete med lärplatta i förskolan

Läst Erika Olssons rapport ” Lärplattan, Förskolan & Jag”
Fastnade för vissa saker i rapporten..
Erika arbetar som lärare och pedagogisk utvecklare på förskola, är även IKT- inspiratör i Sollentuna kommun.
Sollentuna har en vision som lyder, att barn, elever och medarbetare använder IKT aktivt i sin vardag.
IKT är ett prioriterat utv.område i Sollentuna, där man vill att IKT ska vara ett stöd i verksamhetens arbete för att nå uppsatta mål.
Hon ser Lärplattan som ett naturligt komplement till vår övriga verksamhet och det ska vara lika naturligt för barnen att ta fram Lärplattan och arbeta med som med papper och penna!

Hennes roll som IKT- inspiratör innebär att hon ska vara en bra IKT förebild, inspirera och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till sina kollegor.

Arbete med Lärplattan har i första hand handlat om implementering. När ett nytt tekniskt verktyg ska implementeras för personal med olika förkunskaper, intressen och erfarenheter är det en fördel om alla får börja med att utforska den handgripligen utifrån sin egen nivå!
Pedagogerna erhöll ingen utbildning på Lärplattan mer än de föreläsningar och presentationer som hon gav.

Hennes mål som IKT- utvecklare samt pedagogisk utvecklare är att alla pedagoger känner att de kan behärska Lärplattan och att de vågar använda den på olika sätt i verksamheten..
Hon säger också att Lärplattan är användarvänlig så att även personer med mindre datorvana brukar upptäcka snabbt att appar är användbara och lätthanterliga..
Hon märkte redan från början att en idé kan vara att pedagoger får låna hem Lärplattan och prova sig fram..

Erika säger också att om vi använder Lärplattan som ett kompletterande verktyg i vår befintliga verksamhet och utifrån förskolans eller skolans mål samt mixar olika former av pedagogiskt material har vi kommit långt med ett LUSTFYLLT LÄRANDE!!
Om man ser till att Planera, Genomföra, Följa upp och även Utvärdera vårt arbete kring plattan precis som vi gör med all verksamhet så kommer vi se vilket LÄRANDE och vilket fantastiskt REDSKAP en lärplatta erbjuder sig till att vara….

Hon kunde se att användandet av Lärplattan ger mycket ( precis som tex Lek) SPRÅK genom KOMMUNIKATION och DIALOG, SOCIALT SAMSPEL, TURTAGNING och SAMARBETE, MATEMATIK, ett lustfyllt problemlösande… Även hur Lärplattan kunde bli en igångsättare för en läroprocess men också på hur barnen övade på lekstrukturer..

Tekniken har kommit för att stanna säger Erika , och den är en viktig del i arbetet i förskola/skola precis som allt annat.. Lärplattan är ett alternativt lärande där barnen/eleverna får möjlighet till olika formers lärande men också variation av verktyg.

Det är vår uppgift i förskola/skola att hänga med i utvecklingen!!!

Det är viktigt att Lärplattan används som ett kompletterande verktyg i den befintliga verksamhet där det arbetas utifrån förskolan/skolans mål.
Vi ska inte se Lärplattan som en ” spelmaskin” utan som ett komplement som mixar olika former av pedagogiskt material.
Hon har från början valt att ta bort ordet ” spela” och ersätta det med att ” arbeta” eller ” jobba”!!

Det ska finnas ett SYFTE med det vi gör, vi ska kunna plocka fram resultat.
Vi måste vara säkra på vad det är vi gör – innan vi gör det !

Det fyra didaktiska frågorna; För vem? Varför? Vad? Hur? ska finnas som underlag i vårt upplägg som genomsyrar Planera, Genomföra, Följa upp och Utvärdera…

Vid hennes genomförande av aktivitet så ställer hon sig frågorna: Vad händer i barn/elevgruppen när vi plockar fram Lärplattan/lärplattorna? Hur pratar barnen/eleverna med varandra under aktivitet? Vilket lärande hos barnen/eleverna ser jag som pedagog?
Det viktigaste är också att se vad de intresserar sig för!

Lärplattan är ett alternativ till lärande. Barnen/eleverna får möjlighet till olika formers lärande men också variation av verktyg för sitt lärande..

Genom att vi använder lärplatta som ett komplement till vår övriga verksamhet så ersätter den inte något eller tar bort något annat från verksamheten .
Det är viktigt att tekniken inte hamnar i fokus utan VAD vi gör med tekniken och vilka applikationer som används..
Alla har rätt att äga en digital kometens!!

Val av applikationer!
Erika säger att innan en app laddas ner tänker hon på:
-vilket syft har jag med appen?
-vilket är mitt mål när barnen/eleverna använt appen?
– på vilket sätt bidrar appen till läroplan /kursplan?
Hon tänker alltid på att använda appar som är lärande.
Hon tycker att en bra app sätter pedagogiska tankebanor i rörelse!
Appar hon använt är;
ABC-spelet
Math Bingo
Moji Klocka
Mfl….

Hjälp, stötta och engagera!
För att lyckas med en bra implementering, ett bra arbete med Lärplattan så tveka inte- ta hjälp av andra. Acceptera varandras ojämna kompetens.
Var intresserad! Googla, sök erfarenheter från pedagoger, förskolor och skolor som bloggar dagligen för att inspirera. Våga ta kontakt med andra och fråga den enkla frågan: hur gör ni??

Var inte rädda för att ingå i nätverk på ex Facebook, Twitter eller liknande forum där Lärplattan diskuteras. Där kan du snabbt få svar på dina funderingar som uppstår samtidigt som det faktiskt ökar din kompetens och kunskap!
Se till att Lärplattan får en egen punkt på personalmöten. Berätta och visa för varandra hur ni arbetat med Lärplattan . INSPIRERA!!

Dokumentera allt ni gör, samla på er en erfarenhetsbank som man kan gå tillbaka till. Skriv ner vilka appar ni arbetar med – hur ni arbetar med dem.. Ta med syftet och målet.
Det är roligt att dela med sig och få tillbaka erfarenheter..

Om ni vill kontakta Erika , www.erikaolsson.se
Hennes examensarete heter ” Varför är din iPhone så stor? – en studie om iPad i förskola” finns att ladda ner på hennes sajt.

Appen Labelbox

På Isabergskolan – lärplattor i undervisningen..
isabergskolanhestra.blogspot.se
Hittade jag detta tips för att tex träna Ordinlärning- i detta fall engelska glosor..
Här har de fotat eleven, och skrivit glosorna som ordbilder i gratisappen Labelbox..

20120930-195627.jpg
Här är ett till exempel;
Fotografera eller välj ut en bild, gör sedan en egen ordlista utifrån just den bilden..
Skapa engagemang, intresse och kanske till och med inre motivation till att lära sig just de orden som är av betydelse för eleven.
I appen Labelbox är det som sagt lätt att skapa en bild med etiketter på..

Bild/Foto + Ordlista = Utöka ordförrådet!!

20121002-185230.jpg

Nya iPad – utbildning? Introduktion ?

Om vi får fler iPad /Surfplattor till gymnasiesärskolan (fsk,grundskola, gymnasiet..)
Hur tänker man med Utbildning för pedagoger, alternativt elever?
Ska den ske på dagtid? När eleverna finns på skolan..
Vilken nivå ska det vara på utbildning/utbildningarna?
Behövs introduktion? Lära sig grundfunktionerna..
IT/IKT pedagog ute på skolorna!? Inte bara teknik utan också pedagogik/paddagogik..
Hur fungerar tekniken, nätverk, utskrifter mm..??

20120930-122804.jpg

20120930-122811.jpg

20120930-122816.jpg
Läste om hur de gör i Gislaveds kommun..
De har som ett ” test-projekt” 1 projektledare och en IT pedagog ansvarar för Testperioden.
Alla har fått en inspirationsföreläsning ” Tänk om”
Alla ska få delta i 2-3 workshops
Cheferna får några dagars utbildning!!
2-3 ” Lärspridare” på varje område ( låter intressant!)
5 dagars utbildning under Testperioden..
De har en bloggsida, men man kommer inte in som oinbjuden, trots att Siv tipsade om den på FB, men hade varit väldigt spännande att få läsa mer om detta projekt..
http://testipadgislaved.blogspot.com/
Läst lite vidare runt detta på FB gruppen ” Ipad i skola och förskola”..
Många tycker att FB grupperna som finns ger dem mycket hjälp, får idéer och tips, inspiration.. + bloggar som också finns, många personer som delar med sig frikostigt.
Många pratat om ” TänkOm” utb.kons/utb.insatser, 1 till 1 dator, kopplat också till iPad projekt .
Är man flera områden i en kommun, kanske tre testområden, kan man ha varsin blogg, där man beskriver sitt arbete med iPad.
Här är tre bloggar som man tydligen kan följa:
villstadskolansmalandstenar.blogspot.se
isabergskolan.blogspot.se
gullvivansforskolor.blogspot.se

Man kan också ha en sluten FB grupp för pedagoger från tex tre skolor som deltar i projektet ..
På vissa ställen är det obligatoriskt att vara med i gruppen..

På ett ställe är 2 lärare också IT pedagoger, 0,75% till att vara IT pedagog ( på en skola med 330 elever, 6-9, ca 30 pedagoger..

Ja man kan göra på många olika sätt.. Men jag tror på att någon/ några bör vara med ansvarig och drivande på en skola/område, helst som ovan, som IT pedagog.
Utbildning, workshops, FB /Blogg …

iPad och elever

Skriver här i bloggen vad Eva Z skrivit på FB gruppen ” iPad i skola och förskola” ( du kunde ju skriva in sånt här, intressanta observationer, som är viktiga att dokumentera..)

” Fritt skapande för elever fungerar bäst. iPad lockar, är omedelbara och spännande.
De har två iPad i klassen på sju elever, de finns alltid tillgängliga för eleverna..
Hon använder dom både i planerade lektioner och helt fritt..”

20120930-122941.jpg

Math To the Rescue – Rädda nödsatta med hjälp av matematik

I Math To the Rescue kan man utan tidspress fundera ut matematiska lösningar . Rätt svar räddar människor i nöd..

Jag blir så glad varje gång jag hittar en app/program som lockar och motiverar min son till att lära sig olika saker, bl.a. Matematik.. Idag använde vi klockappen ” Lär dig klockan” han klarade igenom hela programmet, från visare, siffror, till minuter… Motivation kallas det.. Och Uppmuntran och Belöning…

I den här appen kan man öva på de fyra olika räknesätten.
Miljöerna i appen är olika krissituationer där människor befinner sig i nöd.
Det är jordbävningar, översvämningar, fartyg som gått på grund, dykare som behöver hjälp under vattnet samt ett brinnande hus. Genom att räkna rätt kan man hjälpa de nödsatta .

20120930-115916.jpg

20120930-115921.jpg

20120930-115926.jpg

20120930-115947.jpg

20120930-120008.jpg
Varje miljö har enkla illustrationer, fina och dramatiska i och med att det finns både ljudeffekter och små animationer som förstärker ( gillas!!).
I övre eller undre delen av skärmen finns ett hjälpande fordon.
Fordonet befinner sig på en tallinje och spelet går ut på att addera eller subtrahera för att få det att flytta sig till de nödsatta.

Utvecklaren betonar att; målet är att klara spelet, INTE att lösa mattetalen.. matematiken behöver man för att spela spelet!!

Appen har flera olika nivåer där varje nivå blir snäppet svårare..
Division och Multiplikation är också en separat inställning.

Math To the Rescue är en app som är både underhållande och utmanande.
Passar bäst för barn från 7 år och uppåt.
Appen finns i en gratisversion om man vill testa först. Annars kostar den 15 kr.
Den finns även för Android.