En sida av Bollnäs pedagoger

Arkiv för 2012/09/15

Ulrika Jonsson, Write To Read med iPads ..

På bloggen ” Write To Read med iPads ” har Ulrika Jonson skrivit en hel del intressant om bur de startade med ” att skriva sig till läsning” med stöd i Lgr11 och av pekplattan iPad .

Hennes ständigt närvarande fråga är:
” Hur kan pekplattan bli ett stöd i lärande och undervisning?”
Utgångspunkten är läroplanen och det här är några axplock ur läroplanen som de förhåller sig till:
Modern teknik
Nya metoder prövad och utvecklas
Skapande bild, text och film
Multimodala texter
Formulera sig i tal och skrift
Handstil och skriva på dator
Sambandet ljud- bokstav
Bilder som stöd vid presentationer

Varför arbetar de med pekplatta? För att de tänker runt det här:
Direkt – omedelbar
Tanke- öga-hand – yta
Nöta
Producera
Dela
Respons
Redigera
Text-ljud-bild — publicering
Visualisera
Inkluderande
Motiverande
Tillgänglig lärmiljö
Många verktyg i ett skal…..

Efter ett år kan de fråga sig: vad är utväxlingen i lärande och undervisning?
Ulrika säger att elever får kopplingen klar för sig tidigare mellan ljud och symbol, de sparar tid.
Motoriken övas på flera sätt utanför arbetet med pekplattan i skapande verksamhet och i arbetet med pekplattan i det direkta arbetet på plattans skärm.
Det blir mer samtalstid mellan flera parter, framförallt i skrivarparen.
Elevtexterna blir längre tidigare och snabbare!!
Texterna blir även multimodala på enkelt och synligt sätt, ex i de böcker de kan producera med text, ljud, bild , rörlig bild. Tekniken ger dom nya möjligheter till flera arbetssätt som tidigare varit mindre tillgängliga….

Ulrika ser att lärarna använder tekniken för att stärka sitt ledarskap på ett för undervisningen gynnsamt vis samt att de hanterar modern teknik som ett komplement i undervisningen på ett enkeltmoch praktiknära sätt.

Framför allt det motiverande att arbeta med plattan och många elever kan – de lyckas!! avslutar Ulrika Jonsson med i sin tillbakablick…..

Skolappar.nu

Nu äntligen har Skolappar.nu startat!!
Appar kopplade till Lgr11, tipsade och recenserade av pedagoger…

Ni måste bara gå in och kika vilken proffsig sida..
Skolappar

Apparna finns indelade i FÖRMÅGOR, OMRÅDEN, VERKTYG

Och i SKOLÄMNEN, OMRÅDEN, MÅLGRUPP (fsk-gy/vuxna), BETYG
Här är lite bilder från sidan;

20120915-092736.jpg

20120915-092743.jpg

20120915-092748.jpg

20120915-092758.jpg

20120915-092805.jpg

20120915-092811.jpg

20120915-092817.jpg
Det är dessa personer som är aktiva pedagoger på denna sida…