En sida av Bollnäs pedagoger

Arkiv för 2012/08/24

Räkneknep ( i förskolan)

Räkneknep är en app som övar färg, form, taluppfattning och talområdena 0-5 och 0-10 inom addition och subtraktion.
Man övar även att räkna på fingrarna, att räkna med objekt/ figurer, fler eller färre, samt färg, form och höger/ vänster.

Totalt innehåller Räkneknep ca 1500 övningar inom 23 olika kategorier.
I appen kan man registrera fler användare och som pedagog kan man gå tillbaka och se statistik över,elevens resultat och utveckling.
Målgruppen är barn/ elever i ålder 3-8 år.
Elever i Särskolan tycker jag kan ha stor nytta av Räkneknep, eftersom appen är enkel att förstå med tydlig grafik och innehåller många övningar inom varje kategori.

Man kan även välja mellan svenska, engelska och ryska, vilket skulle kunna ge nyanlända elever med annat modersmål möjlighet att öva matematik på deras eget modersmål..

Apptillverkaren skriver att ” för barns utveckling inom matematik är det viktigt att introduktionen av siffror, tal, mängd, färger och former sker i tidig ålder…

Barn/ elever behöver känna igen siffror för att kunna utföra de flesta moment i appen.

20120824-221335.jpg

Annonser

Appen ” Ritprata”

Med gratisappen Ritprata kan du skapa skrivna och ritade berättelser som kan användas för att förklara situationer eller hur andra tänker och känner. Med hjälp av text och enkla bilder kan du förklara situationer, sammanhang, förtydliga socialt samspel och känslor.

Appen är enkel att förstå och använda. Från appens startsida kan du spara alla dina skapade berättelser i form av böcker.
Den skapade boken kan läsas, redigeras eller skickas via mail. Man kan sedan skriva ut böckerna som man mailat om man även vill ha böckerna i pappersformat.

Ritprat kan tex användas för att skapa sociala berättelser , visuella flödesscheman eller seriesamtal, vilket är metoder som personer med autism ofta använder och appen ges ut i samarbete med ” Stiftelsen autism”. Men naturligtvis kan alla barn och elever vid något tillfälle ha nytta och hjälp av att ” Ritprata”..
Man kan använda ” Ritprata” när det uppstår konflikter i gruppen eller klassen och man gemensamt behöver komma fram till hur man ska lösa konflikten. Bilderna man gör i appen kan man sedan skriva ut och ha uppsatta på väggen så att alla ser och kommer ihåg vad man kommit fram till.

Eftersom appen är enkel att använda är den bra att ha till hands om det händer något oförutsett och man snabbt behöver förtydliga och förklara och även yngre barn kan förstå och vara delaktiga i alla steg när man ” Ritpratar”.
Appen passar alla åldrar, från fsk- barn till vuxna .
Man kan enkelt rita egna streckgubbar, om det inte räcker med de som finns…

Här har ( Språk och kommunikation IKT i Arvika) provat hur appen fungerar:

20120824-215154.jpg

20120824-215200.jpg

20120824-215209.jpg

20120824-215215.jpg

20120824-215221.jpg
” Ritprata” kan man även göra med papper och penna. Fördelen med iPad är att materialet är lätt att hitta och alltid finns på exakt samma plats, något som kan vara till hjälp för personer med autism.
För personer som använder böckerna som hjälpmedel kan det vara positivt att ha böckerna både i iPad och i pappersformat. Tappas pappersformatet bort kan man enkelt skriva ut ett nytt exemplar om man spar böckerna även i datorn…

www.ritprata.se kan du läsa mer om hur man kan förklara och förtydliga med hjälp av att ” Ritprata” och om appens funktioner..

Appar för pedagogisk dokumentation

Här är ett urval av appar som kan vara användbara vid pedagogisk dokumentation och kvalitetsarbete i förskola/skola.
En del appar är enkla att använda och passar när man dokumenterar tillsammans med eleverna, för att göra dem delaktiga i dokumentationen av lärandet.
Andra appar har fler funktioner och kan användas på många olika sätt men kan å andra sidan vara svårare att hantera.
Vilken app man själv vill använda kan man behöva prova sig fram till.
Men dokumentation behöver inte vara krånglig med avancerade appar, man kan visa korta oredigerade filmklipp i iPad samtidigt som man berättar….

Pedagogisk dokumentation:

iPhoto – bläddra bland foton, redigera eller gör bilddagböcker

iMovie – videoredigeringsprogram för att redigera och skapa film

Pic collage – app där det är enkelt att göra fina bildcollage med text

Fotobabble – app som är enkel att använda tillsammans med elever för att ta ett foto och spela in bad eleven berättar om fotot

Pictello- skapa fotoalbum eller bilderböcker med text, talsyntes på 18 språk eller spela in när eleverna berättar

Educreations – interaktiv whiteboard där man kan rita, skriva, lägga till foto och samtidigt spela in vad eleverna berättar

Microsoft Onenote – skapa sökbara anteckningar med text, bilder och punkter

Smart Office 2 – visa, skapa, redigera och dela Microsoft Office dokument

Office 2HD – ordbehandlingsprogram där du kan skapa dokument, Excelfiler eller PowerPointpresentationer

Pages – ordbehandlingsprogram där du kan skapa snygga dokument, kort och affischer. Fungerar att exportera till Microsoft Word

Mentalnote – presentationsverktyg med möjlighet till text, foto och ljudinspelning. Fliksystem som gör det lätt att hitta rätt dokument.

Kreativt lärande med IKT i förskola & skola

Elisabeth Wahlström från Nacka kommun föreläser om iPad i förskolan.. Arvikas förskolor kommer att få iPads i höst och hon var där och gav dem inspiration och tips på appar att starta med..
Ett hundratal pedagoger var samlade för att lyssna!

Elisabeth pratade bl.a. om att iPaden och dess appar är inte pedagogiska i sig utan att det är vi som pedagoger som bevakar att de används i pedagogiskt syfte ..

Här är några av de appar hon tipsade om:
Namn: Keynote
Beskrivning: Presentationsprogram, Portfolio till utv.samtalen

Namn: VoicePlus
Beskrivning: Röstförvrängning

Namn: What’s that Sound?
Beskrivning: Identifiera ljud

Namn: PicCollage
Beskrivning : Gör egna collage av dina bilder

Namn: MusicSparkle
Beskrivning : Spela instrument på iPaden

Namn: Viltappen
Beskrivning: Vems spår är det? Hur låter djuret?

Namn: Kvitter
Beskrivning: Fågelbok med ljud

Namn: Flora
Beskrivning: Flora

Namn: BlowUpFrog
Beskrivning: Blåsa upp en groda som sedan ” pruttar ut luften” ( eller blir grodlår i Paris ). Övergång till att blåsa bubblor i vatten , i såpa….

Namn: KidCanvas
Beskrivning: Lägga pärlplatta. Gör en pärlplatta i iPaden och använd den sedan som förebild och gör en riktig pärlplatta.

Namn: Mimbo Jimbo
Beskrivning: Bok. Koppla upp iPaden med en projektor och visa, lyssna på boken på väggen.

Namn: Dice
Beskrivning: Tärningar

Namn: Fotospelet
Beskrivning: Memory med bild och ljud. Gör egna memoryn; alla kompisar i klassen, något på S, runda saker, gula saker, byggda saker…..

Namn: Geocaching
Beskrivning: Skattjakt

Namn: SoundTouch
Beskrivning: Hur låter det? Kan användas i språksamling eller i sångsamling

Namn: FaceTime
Beskrivning: För videosamtal mellan iPads , inbyggd funktion i iPaden

IKT i Arvika

Vad är det bästa med lärplattor/iPads ?

Dessa punkter/synpunkter är skapade av iPads i skola och förskola och sammanställd av Therese Åkerblom i Uppsala .
iPad i förskola och skola

Vad är det bästa med lärplattor / iPads ?

Användarvänlig
Appar för alla
Barns inflytande
Behålla koncentration
Delaktighet
Direkt
Dokumentation
Enorma möjligheter
Fantastiskt läromedel
Fokusera på uppgiften
Framtiden
Få buggar
Föräldrasamverkan
Hanterar bild, film, ljud, musik
Helhet i lärande processer
Hjälpmedel
Ingen inloggningstid
Information
Inget krångel
Kreativt lärande
Kommunikation
Komplement
Kontrollerad köpmiljö ( via iTunes med kontrollerade appar)
Lite support
Lustfyllt
Lägereldseffekt
Läromedel
Lättanvändlig
Medtagbar
Motivation
Möjligheter
Omedelbar feedback
Positiv förstärkning
Positivt lärande
Positiv respons
Producera eget
Samarbete
Samspel
Samverkan
Skapande
Snabb igångsättning
Snabb respons
Smidig
Social
Språkutvecklande
Stort innehåll
Säkra miljön ( inga virus)
Tränar finmotoriken
Turtagning
Upptäckarglädje
Utveckling/ Utvecklande
Öppnar fler sinnen till lärande….

20120824-150803.jpg

20120824-150815.jpg

Bra att veta i allt ” app-samlande”

Du kan ha max 11 sidor på din iPad med appar..
20 appar per sida..= 226 appar plus 6 i aktivitetsfältet…

Om du lägger dem i MAPPAR istället kan du ha upp till 1632 appar !!!

Bra att veta!

20120824-065629.jpg

20120824-065640.jpg