En sida av Bollnäs pedagoger

Arkiv för 2012/07/12

Alternativa anv.områden för appen ” Om en bild”

Daniel Solving som gjort appen ” Om en bild” har fått lite tips om alternativa anv.områden för sin app av en arbetsterapeut på habiliteringen.. De skrev ihop ett inlägg..

20120712-232808.jpg
weareadapted.tumblr.com
Hon använder ” Om en bild” med vissa av sina brukare, och inte på det sätt som apptillverkaren tänkt sig från första början.

Hon har helt enkelt skapat album som visar enklare och svårare göromål i stegvisa instruktioner, tex att knyta skorna..

20120712-233529.jpg

20120712-233536.jpg

20120712-233542.jpg

20120712-233554.jpg

Du kan också läsa mer om appen ” Om en bild” på Pappasappar;
Pappasappar

” Räkneknep” matematikpedagogik och inlärning

Den här appen är baserad på aktuell forskning inom matematikpedagogik och inlärning och riktar sig till barn/ elever i åldrarna 3-8 år.
För barns utveckling inom matematik är det viktigt att introduktionen av siffror, tal, mängd, färger och former sker i tidig ålder. På så sätt förbereds barnen på bästa sätt inför skolgången.

Räkneknep är ett verktyg för att träna talområdena 0-5 och 0-10 inom addition och subtraktion .

20120712-141241.jpg
Man tränar även att räkna på fingrarna, att räkna med objekt/ figurer, fler eller färre samt färg, form och höger/vänster.
Totalt innehåller Räkneknep ca 1500 övningar inom 23 olika kategorier.

20120712-141442.jpg
Det finns också en Resurshantering i appen. Den fokuserar inte på att analysera VAD som eleven svarar rätt eller fel på utan finns som ett verktyg för att följa elevens utveckling..

Man kan skapa nya användare genom att ta sig till ”Login” sidan. Den nås genom att klicka på användarbilden över dörrarna.. Man skapar en användare genom att skriva ett namn och ta en bild med den inbyggda kameran.

20120712-141837.jpg

20120712-141845.jpg