En sida av Bollnäs pedagoger

Arkiv för 2012/06/18

Bokstavskul, LetterSchool, Skolstil, Mental note mm

” Att ha kul när man lär sig något nytt eller utvecklar det man redan kan är viktigt.. Allt går oftast så mycket lättare då.
Arbeta med dagens ord/tecken med bild och text..
Här kan appen Bokstavspussel vara bra. Den är lätt att hantera och att skapa egna ord i. Går enkelt att som lärare lägga in en egen bild och själv ljuda in ordet så att eleven kan arbeta med de ord som är aktuella just nu..
Den ökar elevens möjlighet till att förstå sambandet mellan bokstav och ljud då eleven kan lyssna på bokstavsljudet hur många gånger som helst.
Bokstavspussel går också lätt att mejla till varandra, kan vara en fördel om man har flera paddor..

Att som elev få kommentaren SUPERBRA när man fått ihop ordet stärker självkänslan rejält och den vill man höra om och om igen!

Att få till en bokstav med penna är inte alltid lätt, även fast vi inte låter eleverna släppa pennan helt och hållet.. Här kan man använda appen Letter School för att öva bokstavsformerna.
Här kan eleverna själva välja sin favoritbokstav, ofta kan det bli den som är först i deras namn..

För de elever som kommit en bit på väg i sin läs och skriv inlärning, kan de få prova på att skapa texter på paddorna. I det arbetet kan man använda apparna Skolstil, Pages och Mental note, beroende på vad som fungerar bäst för eleven. Otroligt med en app som Skolstil, att man kan få den för 20 kr, med väl fungerande talsyntes !!

Att enkelt själv som elev kunna ta en bild med paddan och skriva sin egen text till ger bra möjligheter till att bland annat träna på skriftspråkets uppbyggnad.

20120618-210103.jpg

20120618-210134.jpg

20120618-210213.jpg

20120618-210226.jpg

20120618-210259.jpg

Träff runt vårt arbete med iPad 20120618

Idag träffades vi alla som jobbar med iPad i gymnasiesär. Ulrika, Annelie , Eva , Catarina , Anita , B-O och jag. Vi hade också bjudit in Niklas Ö från Mediacentrum för att hjälpa oss igång med bloggen i WordPress.

Vårt problem just nu är att det inte finns trådlöst nätverk på skolan..
Vi har två iPad utan 3G och två med 3G.

Gruppen blev introducerad i Bloggen, hur de ska hämta appen WordPress, hur de kan skriva och göra inlägg, lägga in bilder, länkar mm.. Nu är det bara hem och träna.

Det framkom önskemål om utbildning i att Blogga för nyanvändare. Även grundutbildning runt hur iPad fungerar framkom, och kommer att finnas behov av i hela kommunen. Niklas tog de önskemålen med sig.

Han visade också Mediacentrums webbsida, med ”Pedagogisk Inspiration” .. Här kommer att finnas mycket smått och gott.

.

20120618-202118.jpg

20120618-202338.jpg