En sida av Bollnäs pedagoger

Arkiv för 2012/05/29

Appen ” English for kids”

Använder sig av två-fyra bilder och man ska klicka på den som stämmer överens med det skrivda/sagda .
Flera olika svårighetsnivåer.
Massor av olika tema.

20120529-221316.jpg

20120529-221326.jpg

20120529-221333.jpg

Annonser

Appen ” Rockens ABC”

En häftigare ABC ” bok”.
Innehåller häftiga bilder med lite text som går att få uppläst för sig och varje bokstav har ett passande ljud.

15 kr

20120529-220932.jpg

20120529-220946.jpg

Apparna ” Buildo”

Buildo historia ( istid, vikingatid och medeltid)

Buildo rescue ( polis, brandkår, sjöräddning och sjukhus)

Buildo museum ( vinden, huvudvåning, källare)

Tre fantastiskt bra appar till att stimulera fantasin..

Man kan få en bakgrund och sätta till gubbar ( som ger ljud) och annat som man sedan kan bygga en berättelse kring..

7 kr eller 15 kr

20120529-220711.jpg

Appen Boksnok

Boksnok är som iBook fast med svenska barnböcker på bokhyllan.
Lite olika kvalité på böckerna.
Fina i text och bild. Man kan markera texten och få den uppläst via den inbyggda talsyntesen i iPaden.

20120529-220311.jpg

20120529-220323.jpg

Top 100 tips for iPad

Ladda hem från iTunes store
Konkreta handhavartips..

20120529-220045.jpg

Utveckling & Lärande i förskolan, bra pedagogblogg!!

utvecklingiforskola.blogspot.se/

En intressant och bra Nacka – pedagogblogg med inriktning lärande och iPads..

Tänkvärt; ofta uppfyller man flera strävansmål vid en aktivitet!

Tips på användbara appar:

KeyNote – portfolio eller presentationer

Book Creator – tillverka egna böcker…

Pic Collage – dokumentera

Puppet Pals – drama och fantasi, tillverka egna fantasifilmer

Dice – rörelselek med tärning

Väggkalendern 2012 – Väggkalender till samlingen, veckodagens namn, månadens namn, siffror, uttala datumet…..

SoundTouch – lyssna, reflektera, berätta, tryck på en bild utan att se, lyssna på ljudet, berätta vad de tror att det är, kan någon sång om djuret?

Coloring ABC – skriftspråket och symboler

+ mycket mer om du läser på bloggen!!

20120529-212554.jpg

20120529-212608.jpg

20120529-212619.jpg

20120529-212630.jpg

20120529-212646.jpg

20120529-212655.jpg

20120529-212707.jpg

20120529-212717.jpg

20120529-212730.jpg

Om en bild – hjälper barn att utveckla sitt tal

Appen ” Om en bild” är utvecklad för att barn skall kunna utveckla sitt tal genom bild och ljud.

Om en bild vann Handikappinstitutets apptävling 2012. Den är utvecklad för iPhone , men kan även användas för iPad och iPod touch med minst iOS 4.0

Appen går ut på att en vuxen skapar ett fotoalbum om något som engagerar barnet ( alternativt en situation som barnet behöver behärska) foton hämtas från kamerarullen, bildströmmen eller direkt från kameran.
Till varje bild i albumet läggs text som beskriver eller kommenterar bilden samt inspelat tal.
När barnet bläddrar i boken kan det spela in sitt eget tal till varje bild, för att den vuxne efteråt ska kunna följa barnets talutveckling. Som uppmuntran lägger den vuxne till träningsmål för barnet, anpassat till barnets förmåga, med en belöning när arbetet är klart.

I appen finns en film som förtjänstfullt illustrerar alla appens funktioner ( med barnröst…)

Appen Om en bild är väldigt enkel att hantera och tanken bakom är bra.
Gränssnittet är enkelt och intuitivt.

Appen kan med fördel användas i olika språkträningssituationer, för sociala berättelser eller som förförståelse för barn som behöver detta. Som digital kontaktbok kanske.. där dagens bilder läggs in och barnet eller en vuxen kommenterar bilderna.

Barn från pekboksåldern och uppåt har glädje av att bläddra i albumen och lyssna på kommentarerna.. Och då appen är neutral är den även lämplig för alla vuxna som har behov av anpassat stöd..

Om du vill läsa hela recensionen : http://www.pappasappar.se/om- en- bild/

( recenserad av specialpedagog Ann- Mari Ståhl med erfarenhet av fsk, skola och särskolans alla former. Till vardags jobbar hon på Skoldatatek)

20120529-083832.jpg

20120529-083850.jpg