En sida av Bollnäs pedagoger

Arkiv för 2012/05/23

Skoldatateket i Stockholm

Skoldatateket i Stockholm har arbetat fram ett förslag på hur man kan sortera appar utifrån funktion, samt appar som kan utgöra en grund på en iPad som är tänkt att användas för elever med behov av särskilt stöd beroende på ålder..

www.pedagogstockholm.se/Pedagog/IT/Applista%20mars%202012.pdf

20120523-214333.jpg