En sida av Bollnäs pedagoger

Arkiv för 2012/05/17

Hab appar, följ arbete med surfplattor och barn med funkt.hinder

Följ Gunilla Leander Persson som jobbar på Kolbäckens Barn och ungdoms habilitering i Umeå.
Hon arbetar som arbetsterapeut på Datateket och på I kommunikationsteamet KommAC.
Hon arbetar nu också med ett projekt kring surfplattor för barn/ungdomar före läs/skriv nivå.
Hon ska titta på vilka plattor och appar som kan vara lämpliga för denna målgrupp.
Syftet med apparna ska främst vara för barnets lek och utveckling…..

www.habappar.wordpress.com

20120517-110747.jpg

Tips på sammanställningar Appar

Klicka för att komma åt Appar%20f%c3%b6r%20barn.pdf

Ny sammanställning av Appar för barn som sammanställts av Datateket i Göteborg..

Klicka för att komma åt iOS-Android-appar.pdf

Senaste sammanställningen av Appar från Mats Lundälv – DART i Göteborg

http://www.datateksforeningen.se
Kan du hitta tips på programvaror, spel, appar och anpassningar…

20120517-100818.jpg