En sida av Bollnäs pedagoger

Arkiv för 2012/05/16

Appen ABC-spelet

Jobbat med en elev från VTR idag som har väldigt svårt med att lyssna, hålla fokus och koncentrationen på det han gör.. Han gjorde först en ” Läs-slinga” med kortare ord. Skrev sen orden i appen ” Ordens Magi”.

Provade sen appen ABC-spelet: här skulle han samla ihop ett antal bokstäver genom att lyssna på vad de frågade efter.
Sedan skulle han använda bokstäverna för att skriva ett ord och sedan kunna peka ut de olika orden man samlat på ( med fonetiska ljud)
Här var det full koncentration och fokus hela tiden….

Ett roligt sätt att lära sig:
Bokstavsigenkänning
Ordsammansättnimg
Ordigenkänning

20120516-112513.jpg