En sida av Bollnäs pedagoger

Arkiv för 2012/05/15

Surfplatta hjälp för elever med motoriska svårigheter

Surfplattor kommer mer och mer att användas i skolan. De kan vara till stor hjälp för elever som har motoriska svårigheter och kan bidra till att exempelvis elever med rörelsehinder blir delaktiga som andra i klassens arbete..

En elev med rörelsehinder kan ha svårt att använda penna när de skriver eller räknar, men med surfplattan kan det gå bra.
Plattan är lätt att ta med sig och det är lätt att klicka på den.

Plattan kan öppna många dörrar, och kan bidra till att eleverna kan arbeta självständigt som sina klasskamrater.

De kanske har en surfplattan hemma också, som kan användas till läxor, att spela spel på och att kommunicera med sina kamrater.

( Lika Värde, SPSM 2/2012)

20120515-215434.jpg

20120515-215615.jpg

Elev från VTR, skriva och lyssna på bokstavsljud

Träffade en elev på VTR idag, vi jobbar mycket med att kunna prata mer i hela meningar, att känna igen helord, att ” läsa” ord, hitta begynnelse bokstav/ljud.. Använder papper och penna, lösa bokstäver först. Använder sen iPad och då främst appen ” Ordens Magi” där han skriver bokstav för bokstav, som ljudar enskild bokstav sen helord.

Använder sen appen ” Skrivis” som tyvärr inte ljudar utan benämner varje enskild bokstav. Här kan man välja att ha ordet som förebild, eller att varje bokstav markeras, så att han får stöd av det, får en känsla av att han ” stavar” och ” skriver”. Man väljer ord utifrån olika tema/områden, olika antal ord man ska skriva , belöning när alla är gjorda..

20120515-132409.jpg

20120515-132419.jpg

” Varför är din iPhone så stor ?”

Läsvärd studie om iPad i förskolan. Lärarprogrammet, hösten 2011. Examensarbete 15 hp
Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson

http://www.erikaolsson.se/files/varför-är-din-iphone-sa-stor.pdf

20120515-081904.jpg